mimasaka_shoku_2014

パンフレット/ウェブサイト

■アートディレクション/藤若典弘(VIF inc.)
■デザイン/古城未菜(VIF inc.)、郷原永資(VIF inc.)
■進行ディレクション/株式会社ビザビコミュニケーション
■クライアント/事業実行委員会・岡山県美作県民局